De Heren

van Fatsoen

Privacyverklaring & Disclaimer

versie 2016.10, 29 februari 2016

Privacyverklaring

De heren van fatsoen. respecteert de privacy van bezoekers van de website. Wij dragen er zorg voor dat elke vorm van informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Middels Google Analytics en Adwords kunnen algemene gegevens bijgehouden worden. Deze worden gebruikt voor o.a. statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Ook optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden door ons nimmer aan derden verstrekt. De heren van fatsoen. behoudt zich het recht deze privacyverklaring op elk gewenst moment aan te passen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.

 

Disclaimer

Deze overeenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden op deze website en alle pagina’s vallend binnen het domein deherenvanfatsoen.nl en dhvf.nl. Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het intellectuele eigendom op deherenvanfatsoen.nl en dhvf.nl liggen bij de De heren van fatsoen. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming content in welke vorm dan ook, via welke media dan ook, op welke wijze dan ook, te verspreiden. Linken en refereren van en naar deherenvanfatsoen.nl en dhvf.nl mag wel. De heren van fatsoen. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, juistheid, volledigheid en actualiteit van de gepubliceerde content of de reacties van bezoekers op de gepubliceerde content. Ook kunnen hier nimmerrechten aan ontleend worden.

De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld ter vervanging van professioneel advies. Gebruik van de geboden informatie is voor eigen rekening en risico. De heren van fatsoenervaren hierbij geen enkele aansprakelijkheid. Misbruik van www.deherenvanfatsoen.nl en www.dhvf.nl dat resulteert in schade aan intellectueel eigendom, mens of machine, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. De heren van fatsoen. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website doorvloeiend uit onjuist handelen van derden en behoudt zich het recht deze disclaimer op elk gewenst moment aan te passen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd.